Upute za registraciju liječnika u Irskoj

Liječnička komora Irske (Irish Medical Council), glavno je nadležno tijelo za liječnike u Irskoj. Kako bi se mogli zaposliti u Irskoj, od liječnika se traži da posjeduje dopuštenje za rad – takozvanu IMC licencu. Kako bi Vam olakšali proces ishođenja licence, donosimo detaljan opis svakog koraka registracije pri IMC-u na jednom mjestu te nakon što pročitate upute, jedino što Vam preostaje je prirediti potrebnu dokumentaciju i započeti s prvim korakom koji vodi Vašoj selidbi u zemlju zelenila, svetog Patrika i Guinnessa.

Priprema potrebne dokumentacije

Kao dokaz o vašem medicinskom usmjerenju, IMC priznaje liječničke diplome sa svih medicinskih fakulteta sveučilišta u Hrvatskoj. Ako ste obrazovanje završili u nekoj drugoj zemlji članici EU ili EEA, popis diploma koje se priznaju možete pogledati ovdje.

Ako ste obrazovanje završili izvan granice Europske Unije, diplomu je potrebno verificirati putem EPIC-a. Ukratko, potrebno je napraviti korisnički račun i elektroničkim putem proslijediti diplomu i potrebnu dokumentaciju koju EPIC analizira te donosi odluku o valjanosti diplome, odnosno o podudarnosti obrazovnih sistema, nakon čega ćete primiti obavijest o dodatnim koracima (ako bude nužno) koji će Vam omogućiti ishođenje licence. Detaljnije o samom procesu možete saznati na službenoj stranici EPIC-a.

Slikovni prikaz procesa upisivanja u IMC registar

Tijekom procesa registracije, IMC će od Vas zatražiti da im dostavite sljedeće:

  • Ovjerenu kopiju putovnice
  • Ovjerenu i na engleski jezik prevedenu kopiju originalne medicinske diplome koju ste stekli završetkom medicinskog fakulteta
  • Ovjerenu i prevedenu kopiju originalne diplome o specijalističkom usavršavanju (vrijedi samo za liječnike koji se prijavljuju na Specialist Registration)

Kako bi ovjerili dokument, isti je potrebno odnijeti službenom javnom bilježniku te pripaziti da se na kopiji nalaze datum ovjeravanja, potpis službene osobe i pečat. U protivnom komora ima pravo ne prihvatiti dokumentaciju kao valjanu, što bi, naravno, dodatno odužilo cijeli proces.

Prije slanja dokumentacije istu možete skenirati i učitati elektroničkim putem na Vaš profil što može ubrzati proces ishođenja licence te radi toga isto i preporučujemo, međutim dokumentaciju je svakako nužno poslati u fizičkom obliku te je isto najbolje učiniti putem preporučene pošiljke ili kurirske službe.

Uz navedenu dokumentaciju, također je potrebno kontaktirati Hrvatsku Liječničku Komoru kako bi zatražili EU potvrde:

  • O stečenim pravima (Certificate of Conformity ili Certificate of Acquired Rights) – služi u svrhu automatskoga postupka priznavanja formalnih kvalifikacija liječnika u zemljama EU i EEA (EGP) okruženja za potrebe zaposlenja ili edukacije
  • O dobrom ugledu (Certificate of Good Standing) – ovim dokumentom, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca te ga je također potrebno zatražiti i od ostalih nadležnih komora država u kojima ste radili, potvrđuje se tvrdnja vodi li se protiv člana ili se vodio disciplinski postupak, te je li mu izrečena disciplinska mjera privremenog ili trajnog oduzimanja licence za rad

Po zaprimanju EU potvrda iste je potrebno ovjeriti i prevesti (na isti način kao i prethodnu dokumentaciju). Međutim, bitno je naglasiti da prevedenu i ovjerenu dokumentaciju ne šaljete sami već ju vraćate Hrvatskoj Liječničkoj Komori koja službenim putem prosljeđuje dokumente irskoj komori.

Online registracija

Kad ste pripremili svu potrebnu dokumentaciju i prije samog slanja, potrebno je započeti registraciju putem poveznice.

Tijekom registracije IMC će zatražiti da ispunite Certificate of Indemnity, što je važno zbog načina kojim se liječnici osiguravaju u Irskoj.

Kod dijela registracije gdje trebate unijeti specijalizaciju, kada se pojavi izbornik u kojem označavate kategoriju specijalizacije, ako ste istu završili u Hrvatskoj potrebno je označiti drugu točku kao na slici:

Jednom kad ispunite sve potrebne točke online registracije, potrebno je uplatiti troškove izrade licence, pri čemu bi napomenuli da je licencu potrebno izraditi samo jednom te ona otvara vrata Vašem zapošljavanju i Vašem odlasku u Irsku. Točan cjenik nalazi se ovdje.

Ako Vam određeni dio nije jasan ili imate dodatne upite oko izrađivanja licence, slobodno nas kontaktirajte na naše mail adrese ili društvenih mreža te ćemo Vas poslušati i točno uputiti u idući korak izrade licence. Puno sreće!

Kontaktiraj nas:
Email: info@incor.hr
Facebook: @incordoo