Aktualne ponude

Natječaji za zdravstvene djelatnike u Skandinaviji za svibanj 2022.

Zaprimili smo najnovije natječaje na području Danske i Švedske koji su otvoreni za sve liječnike koji imaju prethodno iskustvo rada/staža u EU. Danska i Švedska poznate su po konstantnom ulaganju […]

Saznaj više

Natječaji na njemačkom govornom području u travnju i svibnju 2022.

Iako je za prijavu na radni natječaj u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji potrebno poznavati jedan jezik, procesi prijave na radno mjesto uvelike se razlikuju. Sa svim liječnicima koji ozbiljno razmišljaju […]

Saznaj više

Natječaji u Skandinaviji tijekom travnja 2022.

Natječaji u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj otvoreni za sve liječnike s radnim iskustvom u EU. Kao i uvijek kad je u pitanju Skandinavija, navedene pozicije pružaju vrhunske uvjete u razvijenim […]

Saznaj više

Natječaji u njemačkom govornom području za 03/22

Države njemačkog govornog područja u Europi donose nam nove natječaje za liječnike koji su u potrazi za zaposlenjem tijekom ožujka 2023. godine. Kako bi se prijavili na natječaje potrebno je […]

Saznaj više

Natječaji u Irskoj i UK-u tijekom ožujka i travnja 2022.

Novi natječaji otvoreni su za liječnike specijaliste u UK-u i u Irskoj. Svi natječaji za ove države zahtijevaju posjedovanje liječničke licence u državi za koju se prijavljujete (bilo da je riječ o aktivnoj […]

Saznaj više

Novi natječaji u Skandinaviji za ožujak 2022.

Novi natječaji za liječnike specijaliste pristižu nam iz Švedske i Danske. Skandinavija je otvorena za sve liječnike s 2-3 godine radnog iskustva u državi članici EU o čemu detaljnije informacije možete zatražiti […]

Saznaj više

Otvoreni natječaji za liječnike u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj u 02/2022

Veljača 2022. donosi nam otvorene pozicije u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji. Liječnike koji su zainteresirani za njemačko govorno područje upućujemo u proces ishođenja liječničke licence, a po završenom procesu aktivno […]

Saznaj više

Otvorene pozicije za liječnike u Irskoj u veljači 2022.

Nove pozicije za liječnike specijaliste pristižu nam u Irskoj. Kako bi uspješno konkurirali na natječajima u Irskoj ili u UK-u, nužno je posjedovati liječničku licencu u državi za koju ste […]

Saznaj više

Novi natječaji za specijaliste u Skandinaviji tijekom veljače 2022.

Novi natječaji u Švedskoj i Danskoj pristigli su i za veljaču 2022. Natječaji su otvoreni za sve liječnike specijaliste koji imaju 2-3 godine radnog iskustva u državi članici EU te traže […]

Saznaj više

Natječaji za posao u Švedskoj i Danskoj tijekom siječnja 2022.

Prvi mjesec 2022. godine donosi nam nove natječaje za liječnike specijaliste u Skandinaviji. Preciznije, natječaji posao otvoreni su u Švedskoj i Danskoj čije su bolnice u potrazi za liječnicima specijalistima […]

Saznaj više
Nove pozicije za onkologe u Danskoj

Specijalisti onkologije koji imaju iskustvo u pružanju medicinske skrbi izuzetno su traženi u Danskoj. Uz spomenuto iskustvo, od specijalista se traže znanje u radijacijskoj onkologiji i kemoterapiji (ili njezinom ekvivalentu […]

Saznaj više