B2B

B2B (Business-to-business) där vi verkar som mäklare och söker upp affärspartners på Balkan åt intresserade företag i Skandinavien (Danmark, Sverige; Norge) med mål att öka produktiviteten och vinstmarginalerna för båda parter.

Nuvarande referenser har vi från områden teko-industrin, olika tillverkningsindustrier samt även IT sektorn, vidare även med tandvårdssektorn där affärssamarbetet ingåtts med minskade kostnader för de inhemska företagen, vanligtvis tandvårdskliniker och polikliniker, vid beställning av implantat, tandställningar, proteser och liknande.

I själva processen där vi verkar som förmedlare, agerar vi främst utifrån klientens direktiv (sökanden av samarbetspartners) och söker efter företag som i sin helhet passar sökta profilen. Efter att vi funnit potentiella intresserade företag och utfört inledande samtal med dem, avtalar vi utförande av provexemplar eller möte mellan klienten och det intresserade potentiella affärspartnern.

Vid det mötet kan vi vara behjälpliga vid förhandlingar och avtal, dessutom erbjuder vi även juridisk biträdande kring avtalsdelen i mötet om man finner ett samförstånd om framtida samarbete/partnerskap.

Dessutom finns det möjlighet att vi lägger upp projekt för ansökan om fondbidrag vid var och ett av de skandinaviska länderna som betalar ut höga återbetalningsfria bidrag som ges för produktivitetsutveckling, vinst och samarbete mellan skandinaviska länder och deras affärspartner utomlands.

KONTAKTA OSS