Predavanje u Zagrebu

INCOR d.o.o. je sudjelovao kao izlagač na predavanjima organiziranima od strane organizacije CIW u 2016 godini. Predavanje o ”Upravljanju ljudskim resursima u zdravstvenim institucijama u Skandinaviji” u ime INCOR-a održala je direktorica Zrinka Stanić, mag. Iur.

Na tom predavanju smo pokušali približiti važnost uvođenja ureda za upravljanje ljudskim resursima u zdravstveni sektor u Hrvatskoj te istaknuli pozitivan primjer skandinavskog modela upravljanja ljudskim resursima u zdravstvenim ustanovama.