Danas Vam donosimo hrpu novih ponuda za odlične poslove u Skandinaviji! Ako želite unaprijediti svoju karijeru, pogledajte našu ponudu poslova u najrazvijenijem dijelu Europe!

14. lipnja 2019.

Iznimno tražene (i plaćene) kategorije u Danskoj obuhvaćaju:

Stomatologiju (zaposlena i privatna praksa)
Psihijatriju
Radiologiju

Odličnu ponudu poslova u Danskoj zaokružuju:

Endokrinologija
Gastroenterologija
Ginekologija
Onkologija
Pulmologija
Nefrologija
Neurologija

Ako Vas pak najviše privlači Švedska, nudimo mogućnost zapošljavanja u:

Obiteljskoj medicini
Ginekologiji
Hitnoj medicini
Radiologiji
Psihijatriji
Patologiji

Ako je Norveška Vaša želja, javite nam se ukoliko radite na području:

Radiologije
Patologije
Ortopedije
Ginekologije
Psihijatrije
Otorinolaringologije

Kontaktirajte nas: