Ljetni mjeseci 2023. godine donose nove natječaje za zdravstvene djelatnike u Skandinaviji

12. svibnja 2023.

Skandinavske države – Švedska, Norveška i Danska objavile su natječaje za zdravstvene djelatnike koji se žele trajno zaposliti i graditi dalje karijeru u skandinavskim bolnicama. Natječaji su otvoreni tijekom srpnja i kolovoza, digitalni intervjui sa zainteresiranim kandidatima predviđeni su za mjesec rujan, dok je plaćena posjeta bolnicama planirana za mjesec listopad. Zdravstveni djelatnici koji dobiju posao i isti prihvate na početak rada u Skandinaviji mogu računati između ožujka i svibnja 2024. godine. Prijave za natječaje su otvorene do 28. kolovoza 2023. godine, a pri izradi vaših portfolija za navedene natječaje možete računati na našu pomoć.

Danska je u potrazi za najvećim brojem liječnika specijalista, kao i medicinskih sestara/tehničara pa su otvoreni natječaji za:

 • specijaliste radiologije
 • specijaliste forenzičke psihijatrije
 • stomatolozi za pozicije preuzimanja ordinacija
 • specijaliste hitne medicine
 • specijaliste interne medicine uz neku od subspecijalizacija (gastroenterologija, pulmologija, kardiologija ili gerijatrija)
 • specijaliste patologije
 • specijaliste urologije
 • med.sestre i tehničari s iskustvom iz područja gerijatrije ili pulmologije (interne medicine)

Švedska ima otvorene natječaje za liječnike:

 • specijaliste oftalmologije (s iskustvom iz pedijatrijske oftalmologije)
 • specijaliste patologije
 • specijaliste kliničke kemije (potrebna je diploma doktora medicine te specijalizacija iz kliničke kemije/laboratorijske medicine)
 • specijaliste obiteljske medicine
 • specijaliste psihijatrije
 • specijaliste pulmologije

U Norveškoj najtraženiji specijalisti su:

 • specijalisti patologije
 • specijalisti obiteljske medicine
 • specijalisti endokrinologije
 • specijalisti pulmologije
 • specijalisti radiologije
 • specijalisti psihijatrije

 

Skandinavske zemlje donose brojne čari zaljubljenicima u prirodu i vanjske aktivnosti, onima koji uživaju u balansiranju rada i posla te cijene povijest i kulturu. Odlični radni uvjeti u zemljama Skandinavije rezultat su društva koje ulaže u svoje članove pa je dobrobit liječnika važna poput dobrobiti pacijenata. To znači da je važno koristiti pauze tijekom radnog vremena, imati dnevni broj pacijenata kojima se liječnik može posvetiti te ulagati u daljnju edukaciju i specijalizaciju. Odličan zdravstveni sustav, dostupna edukacija i razvijena industrija osiguravaju da su Švedska, Danska i Norveška najpoželjnije destinacije za život. Više o zdravstvenom sustavu u Švedskoj saznajte ovdje.

Saznajte više o iskustvima drugih kandidata u osvrtima.

Svaka prijava je informativnog karaktera i idealna prilika da vidite kako sve funkcionira u Skandinaviji. Toplo to svima preporučamo jer vam daje potpuno novu perspektivu o zaposlenju u skandinavskom zdravstvenom sustavu.

Prilikom prijave potrebno je priložiti vaš portfolio koji se sastoji od:

 • CV na engleskom jeziku u obrascu kojeg traže skandinavske bolnice (dostavit ćemo vam isti na email)
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (također vam dostavljamo obrazac na email)
 • Scan diplome i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu prevedeno na engleski jezik
 • Dvije preporuke nekoga od kolega s kojima radite ili ste radili
 • Hipotetski plan učenja švedskog/norveškog/danskog jezika – koji sastavljamo zajedno.

Javite nam se za informacije i razgovor putem e-maila info@incor.hr ili niže navedenog kontakt obrasca kako bismo vam pomogli donijeti pravu odluku za vas i vašu obitelj.

Kontaktirajte nas: