4 nova mjesta za specijaliste Obiteljske Medicine u Jönköping regiji

25. lipnja 2021.

Iz Jönköping regije, koja se nalazi na jugu Švedske, dolaze nam 4 nove ponude namijenjene specijalistima Obiteljske/Opće Medicine koji imaju barem 1 godinu radnog iskustva. Liječnici Obiteljske Medicine u Švedskoj prva su linija zdravstvene skrbi te vode brigu o pacijentima koji dolaze u dom zdravlja, o starijim stanovnicima regije, nadzoru specijalizanata i drugog osoblja. U svakodnevnim zadacima naglasak se stavlja na prevenciju bolesti i zdravstvenih poteškoća kod pacijenata.

Specijalisti se zapošljavaju na puno radno vrijeme te je prema tome poslodavac pripremio i atraktivnu ponudu kojom bi liječnike motivirali na dugoročan ostanak. Budući da sama plaća ovisi i o individualnom iskustvu i sposobnostima liječnika, o istoj će liječnici s poslodavcima razgovarati na individualnoj bazi.

Kako izgleda proces prilagodbe na novo radno mjesto u Jönköping regiji?

Ova Švedska regija jedna je od rijetkih koja ima pristup inovativnom osposobljavanju liječnika medicine švedskom zdravstvenom sistemu rada te tijekom prva 4 mjeseca svaki novi liječnik radi po 2 dana u tjednu, a preostala 3 radna dana boravi na edukacijama u vrhunskom obrazovnom centru u Nässjöu i na seminarima u Jönköpingu koji je također glavni zdravstveni centar regije. Ovakav pristup uvođenja liječnika medicine u švedski zdravstveni sustav imaju samo 3 grada u cijeloj Švedskoj, a najveći i prvi takav obrazovni centar nalazi se upravo u  Nässjöu o kojemu više možete pročitati na ovoj poveznici.

Jonkoping, Sweden

Što sve mogu očekivati kad se prijavljujem na poziciju u Švedskoj?

Našim kandidatima pružamo podršku tijekom cijelog procesa odlaska, pomažemo u pronalasku radnog mjesta za supružnika, odgojno-obrazovnih ustanova za najmlađe članove obitelji, apartmana i svega što je potrebno prilikom odlaska. Kandidati koji prihvate ponudu poslodavca i sklope ugovor imaju plaćen tečaj jezika za cijelu obitelj do B2 razine te im poslodavac plaća sve naknade u procesu odlaska (troškovi relokacije privatnih stvari, avionske karte, ishođenja licence) što uvelike olakšava proces odlaska. Sami kandidati prolaze organiziran program dodatnog usavršavanja jezika i upoznavanja sa švedskim zdravstvenim sustavom što nastupa nakon vaše selidbe u Švedsku.

Kontaktirajte nas: