Prilike za 2 psihijatra na odjelu afektivne psihijatrije

11. lipnja 2021.

Poznata švedska sveučilišna bolnica u potrazi je za 2 specijalista psihijatrije kojima su pripremili pozicije u psihijatrijskoj ambulantnoj jedinici.

Svakodnevni zadaci u ambulanti obuhvaćaju rad s dijagnozama poput opće anksioznosti i depresije pri čemu je poželjno imati već stečeno iskustvo. Radno mjesto također je dostupno i specijalistima s iskustvom i interesom u rad s rodnom disforijom i poremećajima prehrane.

Nakon godinu dana rada na hitnom psihijatrijskom odjelu započinje i rad u dežurstvima koji je predodređen jednom mjesečno, uobičajeno kao zamjena djelatniku na dežurstvu.

Redovno radno vrijeme u ambulanti je od ponedjeljka do petka. Ambulanta zapošljava 40-ak ljudi u timovima medicinskih sestara, psihologa, radnih terapeuta, fizioterapeuta i pomoćnih liječnika te naravno i specijalista psihijatrije. Dnevno možete očekivati susrete s 3-4 pacijenata, a ostatak vremena koristite za administraciju, kavu i sastanke, kao i za konzultacije s bolnicama i ostalim sudionicima koji brinu o njezi lokalnog stanovništva.

Što sve mogu očekivati kad se prijavljujem na poziciju u Švedskoj?

Našim kandidatima pružamo podršku tijekom cijelog procesa odlaska, pomažemo u pronalasku radnog mjesta za supružnika, odgojno-obrazovnih ustanova za najmlađe članove obitelji, apartmana i svega što je potrebno prilikom odlaska. Kandidati koji prihvate ponudu bolnice i sklope ugovor imaju plaćen tečaj jezika za cijelu obitelj do B2 razine te im bolnica plaća sve naknade u procesu odlaska (troškovi relokacije privatnih stvari, avionske karte, ishođenja licence) što uvelike olakšava proces odlaska. Sami kandidati prolaze organiziran program dodatnog usavršavanja jezika i upoznavanja sa švedskim zdravstvenim sustavom što nastupa nakon vaše selidbe u Švedsku.

Kontaktirajte nas: