Kako funkcionira zdravstveni sustav u Švedskoj?

25. rujna 2019.

Prema zdravstvenom zakonu u Švedskoj zdravstvo je decentralizirano te je organizacija podijeljena na tri razine: nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj. Svi stanovnici, uključujući doseljenike, imaju pristup zdravstvenim uslugama koje se financiraju javno.

Uloga nacionalne vlasti, odnosno ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, je uspostava načela i smjernica te određivanje plana zdravstvene i medicinske skrbi po kojima se usmjeravaju regionalne i lokalne uprave. Ministarstvo također nadgleda uprave na nižim razinama te vrši redovite provjere kako bi usluge zdravstvenih ustanova bile na određenoj razini.

Na regionalnoj razini odgovornost za financiranje i pružanje zdravstvene zaštite decentralizirana je na 21 županijsko vijeće. Županijska vijeća također reguliraju cijene i razinu usluge koju nude privatni pružatelji usluga koji moraju sklopiti ugovor s nadležnim vijećem. Svako županijsko vijeće stanovnicima je nužno pružiti kvalitetnu zdravstvenu i medicinsku njegu i promicati zdrav život. Od 2019. godine županijska vijeća također pokrivaju i troškove stomatološke skrbi za stanovnike koji su mlađi od 23. godine, dok je za subvenciju stomatološke skrbi građana starijih od 24 godine nadležna centralna država.

Na lokalnoj razini općine su odgovorne za održavanje neposrednog okruženja građana kao što su vodoopskrba i usluge socijalne skrbi, kao i za brigu o starijim osobama u domu ili posebnom smještaju. Njihove dužnosti uključuju i skrb za osobe s tjelesnim invaliditetom ili psihološkim poremećajima.

Švedsko zdravstvo pokriva 7 odjeljenja: briga u neposrednoj blizini kuće (klinike za osnovnu njegu, rodilišta, izvanbolničke ambulante za psihijatriju, itd.), hitna pomoć, izborna skrb, bolnička skrb, izvanbolnička skrb, specijalističku njegu i dentalnu njegu. Iako je pokrivenost opsežna, pacijenti plaćaju male naknade koje su maksimalno ograničene na 1.100 švedskih kruna godišnje (oko 102 eura). Stanovnik Švedske ne mora platiti više od 300 SEK (28 eura) za svaku posjetu liječniku, bilo da je riječ o privatnom liječniku ili liječniku u lokalnom zdravstvenom centru te u prosjeku država pokriva otprilike 97% troškova svih liječenja.

Lijekovi na recept nisu besplatni, ali naknade za korisnika ograničene su na 2.200 SEK (205 eura) godišnje. Nakon što recepti pacijenta dosegnu taj iznos, država pokriva sve daljnje troškove za ostatak godine te pacijent može u potpunosti besplatno podići potrebne lijekove. Sustav financiranja je automatiziran tako da prepoznaje kada je pacijent došao do ograničenja.

Vremena čekanja za planiranu njegu, poput operacija zamjene kuka, dugo su bile razlog nezadovoljstva Šveđana. Kao rezultat napornog rada, Švedska je 2005. uvela jamstvo za zdravstvenu zaštitu prema kojemu svi pacijenti trebaju biti u kontaktu s lokalnim zdravstvenim centrom već istog dana kada potraže pomoć i mogu zakazati liječnički pregled u roku od sedam dana. Nakon početnog pregleda, nijedan pacijent ne bi trebao čekati više od 90 dana za pregled kod specijalista, a također ne bi trebalo proći više od 90 dana za operaciju ili liječenje, nakon što se utvrdi koja je skrb potrebna. Ako se prekorači vrijeme čekanja, pacijentima se pruža skrb na drugom mjestu, a sve troškove plaća nadležno županijsko vijeće.

Hitna je pomoć dostupna svima pozivom na brojeve 112 ili 1177, uključujući i turiste te stanovnike koji nisu zdravstveno osigurani. Hitni slučajevi se odmah liječe, a nakon što se oporavite i pruži Vam se pomoć trebat ćete dokaz o vašem putovanju ili međunarodnom osiguranju. Ako ste privremeno posjetili Švedsku, možete se liječiti u bilo kojem od javnih ustanova. Ako ste posjetitelj iz neke zemlje EU ili EEA, zdravstvenom osiguranju možete pristupiti putem svoje europske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC). Turisti iz zemalja koje nisu članice EU ili EEA nemaju automatsko pravo na besplatnu ili smanjenu zdravstvenu zaštitu već trebaju dokaz o osiguranju u vlastitoj državi ili sveobuhvatnom putnom osiguranju.

Kontaktirajte nas na:
Email: info@incor.hr
Facebook: @incordoo

Next articles

17. lipnja 2024.
Ishođenje licence za stomatologe u Švedskoj [Vodič]

Kako smo već pisali u prošlim objavama (ishođenje licence za inženjere radiologije, medicinsko-laboratorijske tehničare i medicinske sestre i tehničare), ishođenje licence za zdravstvene djelatnike u Švedskoj nikad nije bilo jednostavnije, […]

See more