Blog

Poslovne mogućnosti za patologe na sjeveru Europe

Već je postalo opće poznato da u Skandinavskim zemljama nedostaje visoko obrazovanog kadra i to poglavito doktora medicine raznih specijalizacija te ostalog medicinskog osoblja. Kako trenutno postoje brojni raspisani natječaji […]

See more