Osvrti

Osvrt kandidata – Dubravka (Esbjerg, Danska) patologija

„U Danskoj kao patolog radite uže područje patologije,  što znači da gledate 2 do maksimalno 3 područja patologije,  npr. gastropatologiju, uropatologiju i sl.,  kao što se u Hrvatskoj radi na većim klinikama, no ovdje je tako u svim bolnicama.
Tako se možete potpuno posvetiti svom području i uvijek ste obaviješteni o svemu novom što se događa u vezi Vašeg područja. Ovdje su smjernice vrlo detaljno razrađene i svake godine se

Saznaj više