Zaposlenje u EU, Norveškoj i Švicarskoj za liječnike izvan EU

Liječnici i medicinsko osoblje koje dolazi iz države koja nije dio Europske Unije često imaju određene predodžbe o tome kako je teško ili lagano dobiti licencu za rad u EU, odnosno EEA okruženju. Kako bi vam lakše predstavili koje su mogućnosti zaposlenja u EU za liječnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i ostalih država koje nisu članice EEA, donosimo vam kratke upute i korake koje je potrebno proći kako bi se mogli zaposliti u:

Norveškoj, Danskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, UK-u, Irskoj, Švicarskoj, Belgiji i Francuskoj.

Kako bi uspješno ishodili licencu u bilo kojoj od navedenih država potrebno je imati identičan temelj: motivaciju i strpljenje u procesu. S obzirom na to da početni dio procesa ishođenja licence u mnogim državama zna potrajati i po 6 mjeseci, u određenim slučajevima čak i više, kandidatima savjetujemo da se prijavljuju samo kad su sigurni za koju državu se žele prijaviti i ulože svoj maksimum kako bi uspješno i na vrijeme došli do licence.

UK i Irska

O UK-u i Irskoj već smo pisali u našim prethodnim blogovima (upute za prijavu u GMC registar, upute kako se prijaviti za registar liječnika u Irskoj).

Medicinsko osoblje koje je obrazovanje završilo izvan EU također treba verificirati edukaciju putem EPIC-a. EPIC je sustav ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) organizacije koji se koristi kako bi se osigurao integritet i autentičnost diploma i certifikata u svijetu te u direktnom kontaktu s institucijama provjeravaju i uspoređuju standarde obrazovanja po cijelom svijetu. Ovaj rigorozan postupak osigurava da svaki liječnik koji se prijavljuje na registraciju u komoru druge države ima položene iste predmete kao i liječnik koji je završio obrazovanje u matičnoj državi. Oni traže da im proslijedite dokumentaciju poput diplome i potvrde o stažu i uspoređuju sve što ste naučili i prošli sa standardima u UK-u i Irskoj. Na ovoj poveznici nalaze se upute za proces preko EPIC-a, a ovdje imate dodatno objašnjenje što uraditi kad EPIC potvrdi Vaše kvalifikacije.

U ovom dijelu procesa moguće je da ćete morati položiti nekoliko dodatnih predmeta kako bi nadležna komora prihvatila vašu diplomu kao važeću. Jednom kad položite predmete razlike, kao i tečajeve jezika, moguće je završiti vašu registraciju i ishoditi licencu u željenoj državi.

 

Njemačka

Za dobivanje liječničke licence u Njemačkoj, tzv. „Approbation“, potrebno je poznavanje jezika na B2 razini, a za određene pokrajine se traži i poznavanje medicinskog njemačkog jezika na C1 razini. Proces prijave kandidati započinju kontaktom prema nadležnom medicinskom tijelu za pokrajinu u kojoj planiraju raditi, a popis pokrajina i kontakata nadležnih tijela dostupan je na poveznici.

Nadležno tijelo zaduženo za izdavanje radne medicinske licence uspoređuje kvalifikacije liječnika izvan EU s njemačkim standardom. Ako se tijekom procjene utvrdi da postoje značajne razlike između dvaju procesa obrazovanja te liječnik nema dovoljno profesionalnog iskustva koje bi popunilo eventualne nedostatke, kandidata će se uputiti u polaganje testova stručnosti, tzv. „Kenntnisprüfung“. Ovaj test obuhvaća obiteljsku medicinu, opću kirurgiju, farmakologiju i hitnu medicinu te je moguće da će kandidat morati položiti i dodatne testove, ovisno o specijalizaciji. Kenntnisprüfung je usmeni ispit koji traje između 60 i 90 minuta te obuhvaća rješavanje fiktivnih slučajeva kako bi komisija kvalitetno procijenila znanje kandidata te ga je moguće polagati maksimalno 2 puta. Polaganjem ovog testa, a ponekad i drugog usmenog ispita naziva „Fachsprachprüfung“ koji provjerava medicinski rječnik kandidata i spremnost na komunikaciju s pacijentima, kandidat ostvaruje mogućnost ishođenja licence te može započeti s radom u Njemačkoj.

 

Austrija

Uz dokaz o poznavanju njemačkog jezika na C1 razini, uz izuzetak ako kandidat ima prethodno medicinsko iskustvo u državama njemačkog govornog područja od minimalno 3 godine, Austrija također traži nostrifikaciju diplome preko medicinskih sveučilišta u Beču, Grazu ili Innsbrucku. Kandidat se osobno treba javiti nekom od ovih sveučilišta kako bi se njihovo medicinsko obrazovanje izjednačilo s austrijskim standardom. Nakon izjednačavanja obrazovanja, svaki kandidat mora proći državni ispit koji je standardan za sve buduće liječnike koji su obrazovanje stekli u Austriji te nakon toga i ishoditi licencu.

 

Švicarska

Švicarska je jedna od zemalja s najrigoroznijim procesom priznavanja licence i za EU državljane i za državljane koji dolaze izvan EU. Potrebno je poznavanje jezika koji se koristi u kantonu u kojem kandidat planira raditi na minimalno B2-C1 razini. U ove jezike spadaju njemački, talijanski i francuski.

Kandidat treba kontaktirati organizaciju MEBEKO kako bi mu se priznalo vanjsko medicinsko obrazovanje. Međutim, kako bi dobio pravo rada u medicini u Švicarskoj, kandidat ima tri opcije:

  1. Studiranje na jednom od švicarskih medicinskih fakulteta, kojima se kandidat mora osobno obratiti i zatražiti upis na posljednje 3 godine fakulteta.
  2. Rad od minimalno 3 godine kao rezident u Švicarskoj, nakon kojeg se od kandidata traži da položi oba dijela državnog medicinskog ispita.
  3. Rad od minimalno 5 godina kao rezident u Švicarskoj, nakon kojeg kandidat treba položiti pisani dio državnog medicinskog ispita.

Nakon završetka studija, odnosno polaganja državnog ispita, kandidat može ishoditi licencu koja omogućava prakticiranje medicine unutar granica Švicarske.

Švedska

Uvjet za dobivanje liječničke licence u Švedskoj je poznavanje jezika na C1 razini. Uz poznavanje jezika, svaki liječnik koji je obrazovanje završio izvan EU treba proći dodatni specijalistički trening kako bi se prilagodio švedskom sistemu i nadoknadio eventualne razlike u obrazovanju. Kako bi nadležno tijelo prihvatilo diplomu, potrebno je proslijediti prevedenu (na švedski ili engleski) inačicu diplome na Socialstyrelsen, koji kandidata povratno informiraju prihvaćaju li ili odbijaju izjednačavanje obrazovanja. Svi kandidati moraju proći test stručnosti kako bi se potvrdilo poznavanje opće medicine. Nakon testa stručnosti kandidat mora položiti tečaj švedskih medicinskih zakona i prava te ako su prethodni uvjeti zadovoljeni, kandidat može započeti sa specijalističkim treningom čijim završetkom može samostalno prakticirati medicinu u Švedskoj.

 

Danska

Kao i u uvjetima prijave za UK i Irsku, obrazovanje koje posjeduje kandidat uspoređuje se sa standardom u Danskoj uz pomoć ECFMG organizacije. Nakon uspješnog izjednačavanja obrazovanja, odnosno polaganja dodatnih testova ako je to potrebno, kandidat je dužan priložiti dokumentaciju koja potvrđuje poznavanje danskog jezika. Testovi jezika, Prøve i dansk 3, održavaju se u Danskoj 2 puta godišnje, između svibnja i lipnja te studenog i prosinca, te je potrebno ostvariti minimalne ocjene 10, 7, 7. Testove jezika moguće je položiti i prije početka prijave, međutim rezultati ne smiju biti stariji od 12 mjeseci ako je kandidat za to vrijeme boravio izvan države.

Idući korak je upoznavanje s danskim zdravstvenim sustavom i zakonodavstvom u medicini. Ovi tečajevi održavaju se 4 do 5 puta godišnje, traju 3 dana te na kraju kandidat mora položiti pisani test koji potvrđuje poznavanje gradiva. Konačnim polaganjem kandidatu se otvara mogućnost zaposlenja u svrhu treninga, „evalueringsansættelse“, čije trajanje ovisi o specijalizaciji i naravno o tome ima li kandidat prethodnu specijalizaciju u matičnoj državi. Završetkom procesa treninga, liječnik ima pravo ishoditi punopravnu licencu koja dopušta samostalno prakticiranje medicine u Danskoj.

 

Norveška

Liječnici koji žele raditi u Norveškoj proces registracije započinju u Norveškoj upravi za zdravstvo, ili na norveškom „Helsedirektoratet“. Helsedirektoratet također surađuje s ECFMG-om kako bi utvrdili i izjednačili obrazovanje kandidata s onim što se traži u norveškom zdravstvenom obrazovnom sustavu. Nakon što kandidat napravi korisnički račun u sustavu EPIC i proslijedi potrebnu dokumentaciju, čeka se odgovor ECFMG-a te je kandidat po potrebi dužan proći dodatne tečajeve za određene kvalifikacije u kojima postoji deficit. Jednom kad se obrazovanje izjednači s norveškim standardom, kandidat je dužan položiti Bergen test norveškog jezika s minimalnom ocjenom 500/B te također proći tečaj medicinskog zakonodavstva.

Nakon što kandidat zadovolji sve uvjete, dobiva mogućnost zaposlenja na poziciji specijalizanta što, naravno ako liječnik pokaže zadovoljavajuće znanje i sposobnosti, donosi pravo na ishođenje punopravne medicinske licence po završetku specijalizacije.

Francuska

Francuska ima poseban naziv za liječnike koji dolaze izvan zemalja članica EU, a taj naziv je PADHUE (prakticiense diplome hors Europeenne). Državno ministarstvo zdravstva svake godine određuje broj liječnika izvan EU koji imaju pravo započeti proces ishođenja licence u Francuskoj, a popis potrebne dokumentacije i sam proces prijave nalazi se na poveznici.

Cjelokupni proces provodi se kroz dvije glavne faze, od kojih prva faza sadrži izjednačavanje obrazovanja, polaganje dodatnih testova te ispitivanje znanja jezika. Druga faza je evaluacija obrazovanja u bolničkom okruženju te obuhvaća rad na poziciji pomoćnog liječnika u trajanju od tri godine. Nakon ovog perioda kandidat može pristupiti usmenom ispitu pred komisijom koja kandidata preporučuje ministarstvu zdravstva čije odobrenje znači i konačno pravo za ishođenjem licence.

Druga mogućnost je završetak obrazovanja u Francuskoj te ovisno o razini specijalizacije može trajati od 1 do 3 godine. Kako bi liječnik konkurirao za mogućnost stjecanja obrazovanja na francuskim sveučilištima, potreban je prijaviti se putem Francuske ambasade u matičnoj državi, a s obzirom na to da su pozicije ograničene među prijavljenim kandidatima se vrši selekcija.

 

Belgija

Izjednačavanje obrazovanja u Belgiji obavlja nadležno tijelo naziva NARIC. Ovo nadležno tijelo zaduženo je za usporedbu obrazovanja koje je prošao kandidat sa standardom u Belgiji. Proces se započinje na poveznici.

Jednom kad se obrazovanje izjednači, kandidat mora zatražiti dozvolu za prakticiranjem medicine u Belgiji, a isto se čini putem obrasca državne službe za zdravstvo i koji se šalje na adresu visa@health.fgov.be. Jednom kad liječnik dobije potvrdu, može se i službeno zaposliti kao medicinski djelatnik u Belgiji.

Svaka od ovih država ima drugačiju kulturu i nudi drugačiji sadržaj za sve stanovnike, na vama je da odaberete ono što vam najviše odgovara i započnete proces ishođenja licence, a mi ćemo se potruditi da jednom kad i dobijete licencu u ruke pronađete poziciju koja odgovara vašim željama i ciljevima u novoj državi i na novom radnom mjestu. Ako pak smatrate da su svi ovi procesi komplicirani, postoji još jedan način stjecanja liječničke licence u nekoj od navedenih država. Naime, svi zdravstveni djelatnici koji nostrificiraju diplomu u Republici Hrvatskoj i zaposle se i rade u kontinuitetu od minimum 3 godine u Hrvatskoj imaju pravo na automatsko priznavanje kvalifikacija kao i zdravstveni djelatnici koji dolaze iz EU 🙂

Email: info@incor.hr
Facebook: @incordoo